توضیحات

واگن مسافری نورالرضا

سفارش شرکت شرکت نورالرضا

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 99 سانتیمتر

عرض: 12 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 13 سانتیمتر