توضیحات

واگن مسافری مهتاب

سفارش شرکت واگن پارس

مقیاس: 1:40

طول (تامپون به تامپون): 99 سانتیمتر

عرض: 12 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 13 سانتیمتر