توضیحات

واگن مسافری فدک

سفارش شرکت واگن های مسافری فدک

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 127.5 سانتیمتر

عرض: 14.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 25 سانتیمتر