توضیحات

واگن مسافری راه آهن حمل و نقل

سفارش راه آهن حمل و نقل

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 88 سانتیمتر

عرض: 9.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 15 سانتیمتر