توضیحات

واگن لبه کوتاه

سفارش شرکت بهتاش سپاهان اصفهان

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 97.5 سانتیمتر

عرض: 16.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 12 سانتیمتر