توضیحات

واگن باری مسطح تانک کانتینر

سفارش شرکت سینا ریل پارس

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 65 سانتیمتر

عرض: 11 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:8 سانتیمتر