توضیحات

واگن باری حمل غله سفارش گروه صنعتی پلور سبز

سفارش گروه صنعتی پلور سبز

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 75 سانتیمتر

عرض: 16 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:20 سانتیمتر