توضیحات

واگن مسافری مترو سفارش شرکت مپنا و واگن پارس

سفارش شرکت مپنا

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 64 سانتیمتر

عرض: 9.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:13 سانتیمتر