توضیحات

واگن باری حمل خورو

سفارش شرکت مپنا

مقیاس: 1:40

طول (تامپون به تامپون): 64 سانتیمتر

عرض: 9.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:13 سانتیمتر