توضیحات

غرفه مپنا،نمایشگاه وزارت راه و ترابری مصلی 

سفارش شرکت مپنا

مقیاس: 1:40

طول (تامپون به تامپون): 

عرض: 

ارتفاع از سطح ریل: