توضیحات

واگن باری اپن تاپ

سفارش شرکت سینا ریل پارس

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 66 سانتیمتر

عرض: 10 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:8 سانتیمتر