توضیحات

واگن باری لبه بلند تولیدات واگن پارس

سفارش شرکت معاونت بهره برداری راه آهن

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 46 سانتیمتر

عرض: 10.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 11 سانتیمتر