توضیحات

واگن حمل خودرو

سفارش شرکت رجا

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 124 سانتیمتر

عرض: 14 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 21.5 سانتیمتر