توضیحات

واگن باری مسقف

سفارش شرکت بهتاش سپاهان اصفهان

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 83.5 سانتیمتر

عرض: 14.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 21 سانتیمتر