توضیحات

واگن باری لبه بلند

سفارش شرکت بهتاش سپاهان اصفهان

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 69 سانتیمتر

عرض: 15.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 16.5 سانتیمتر