توضیحات

واگن مسافری مترو

سفارش شرکت مترو

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 66 سانتیمتر

عرض: 9 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 13 سانتیمتر