توضیحات

واگن هابیس

سفارش شرکت سمند ریل

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 108 سانتیمتر

عرض: 10 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 20 سانتیمتر