توضیحات

مخزن بوتان

سفارش شرکت ریل نیرو

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 85.5 سانتیمتر

عرض: .15.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 21.5 سانتیمتر