توضیحات

واگن باریلبه بلند

سفارش شرکت توکا ریل اصفهان

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 59.5 سانتیمتر

عرض: .510 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:10.5 سانتیمتر