توضیحات

واگن باری سایپا لجستیک

سفارش شرکت سایپا لجستیک

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 120 سانتیمتر

عرض: 10.7 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:7 سانتیمتر