توضیحات

واگن باری لبه کوتاه

سفارش شرکت سایپا لجستیک

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 110 سانتیمتر

عرض: 16.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:12 سانتیمتر