توضیحات

واگن باری لبه کوتاه

سفارش شرکت سایپا لجستیک

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 97.5 سانتیمتر

عرض: 15 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:21 سانتیمتر