توضیحات

واگن باری لبه کوتاه حمل کانتینر

سفارش شرکت سمند ریل

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 120 سانتیمتر

عرض: 10.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:7 سانتیمتر