توضیحات

واگن باری لبه کوتاه حمل کانتینر

سفارش شرکت ریل نیرو

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 99.5 سانتیمتر

عرض: 15 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل:12 سانتیمتر