توضیحات

لکوموتیو واگن

سفارش شرکت فراب-مترو مشهد

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 67 سانتیمتر

عرض: 9 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 12 سانتیمتر