توضیحات

لکوموتیو زیمنس

سفارش شرکت نیروی کشش راه آهن

مقیاس: 1:15

طول (تامپون به تامپون): 123 سانتیمتر

عرض: 14 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 32 سانتیمتر