توضیحات

لکوموتیو بخار

سفارش شرکت نیرو کشش

مقیاس: 1:15

طول (تامپون به تامپون): 143 سانتیمتر

عرض: 19.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 35 سانتیمتر