توضیحات

لکوموتیو تونلی

سفارش شرکت مپنا لکوموتیو

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 44.5 سانتیمتر

عرض: 10 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 11 سانتیمتر