توضیحات

واگن باری شن کش

سفارش شرکت بهتاش سپاهان اصفهان

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 73 سانتیمتر

عرض: 10 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 14.5  سانتیمتر