توضیحات

لکوموتیو آلستوم فرانسه

سفارش روابط عمومی راه  آهن

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 99 سانتیمتر

عرض: 15 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 21 سانتیمتر