توضیحات

  • آلستوم فرانسه
  • ماکت آلستوم فرانسه

لکوموتیو آلستوم فرانسه

سفارش شرکت مپنا لکوموتیو

مقیاس: 1:30

طول (تامپون به تامپون): 66 سانتیمتر

عرض: 10.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 14 سانتیمتر